So sánh sản phẩm

Một cái máy chế biến gỗ có thể làm công việc của 50 người bình thường.