So sánh sản phẩm

Băng tải - Con lăn tự động

Băng tải - Con lăn dán cạnh tự động

Danh sách thiết bị:
Máy dán cạnh tự động từ 5-13 chức năng
Bàn nâng
Bàn đỡ phôi
Bàn kéo phôi
Thiết bị vệ sinh phôi
Băng tải truyền phôi con lăn chuyển tiếp...