So sánh sản phẩm

Mũi khoan, mũi soi máy CNC 6-8-10, cốt 12,7mm