So sánh sản phẩm

KEO DÁN CẠNH KHÁNG NƯỚC PUR

Giá sản phẩm: 5.600.000 đ

Tác dụng keo PUR 

Keo P.U.R là keo kháng nước đường line rất nhỏ sau khi dán cạnh nước không thể ngấm hoặc thẩm thấu vào gỗ qua cạnh gỗ ngoài ra nó không bị mốc và đường dán đẹp , giá thành 250 - 400k/1kg , lượng tiêu hao bằng 1/10 keo hạt EVA , 1 kg dán được 600m dài nẹp 18mm

Cách dùng 

Keo dạng hạt đóng gói 0.5kg dùng cho máy dán cạnh có nồi keo trên có máy bơm keo

cái
Thêm vào giỏ hàng

Đặt hàng online hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến cửa hàng.

Tác dụng keo PUR 

Keo P.U.R là keo kháng nước đường line rất nhỏ sau khi dán cạnh nước không thể ngấm hoặc thẩm thấu vào gỗ qua cạnh gỗ ngoài ra nó không bị mốc và đường dán đẹp , giá thành 250 - 400k/1kg , lượng tiêu hao bằng 1/10 keo hạt EVA , 1 kg dán được 600m dài nẹp 18mm

Cách dùng 

Keo dạng hạt đóng gói 0.5kg dùng cho máy dán cạnh có nồi keo trên có máy bơm keo