So sánh sản phẩm

Máy dán cạnh 5 chức năng xuất về nhà máy Xuân Hòa

Máy dán cạnh 5 chức năng xuất về nhà máy Xuân Hòa

Ngày 10/07/02019, Minh Nguyên tiếp tục xuất máy dán cạnh 5 chức năng cho nhà máy Xuân Hòa. Chúc anh Lê Bằng làm ăn tấn tới, ngày càng phát triển và không ngừng vươn xa!
Cám ơn anh đã qua đặt máy dán cạnh 2 nồi keo tại Minh Nguyên! Giờ đây việc dán cạnh màu và dán cạnh trắng sẽ thật đơn giản, chỉ trong tích tắc là xong!
Chi tiết máy tại: 
http://minhnguyen.vn/may-dan-canh-tu-dong-5-chuc-nang-1-1-1320174.html
Điện thoại liên hệ: 0912827188
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Nhữ Thị Ngọc, Nam Tran và Lê Bằng, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Máy dán cạnh 5 chức năng xuất về nhà máy Xuân Hòa

Máy dán cạnh 5 chức năng xuất về nhà máy Xuân Hòa

 
Máy dán cạnh 5 chức năng xuất về nhà máy Xuân Hòa
Không có mô tả ảnh.
Máy dán cạnh 5 chức năng xuất về nhà máy Xuân Hòa
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Máy dán cạnh 5 chức năng xuất về nhà máy Xuân Hòa